Msze Święte w niedziele

  • Kościół parafialny: 8.00,
  • Kościół parafialny: 10.30 (dla dzieci)
  • Kościół parafialny: 12.00 (suma parafialna)
  • Kaplica w Kaczkach: 9.15

Msze Święte w dni powszednie

  • godz. 18.00
  • od 1.10 - 31.03 godz. 17.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


XVII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2016 r.

 

1.       Gościmy wśród nas o. Oblata Tomasza  z Gdańska, który przez cały dzień głosi kazania. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy  XVII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, dlatego przy wyjściu ministranci zbierają ofiary na tę pomoc. Natomiast w przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka na ogrzewanie kościoła

2.       W Adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz.17.00. Hasło tego rocznych rorat: W domu Królowej. Do udziału we wspólnych roratach wraz z małym Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich o przyniesienie lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony

3.       W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Podczas wieczornej Mszy św. o godz.17.00 poświęcimy medaliki i krzyżyki dzieci pierwszokomunijnych, przed południem Msza św. o godz.10.00.

4.       U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”,„Mały Gość Niedzielny” przydatny do przeżycia tegorocznych rorat a także wigilijne świece Caritas w cenie 6zł i 16 zł.

5.       Bardzo serdecznie dziękuję Państwu Aleksandrze i Januszowi Grabińskim, pani Wioletcie Śliwa, którzy wczoraj posprzątali kościół, umyli okna, którym pomagali  Piotr Bogdan i Dariusz Barczykowski

6.        Poświecony płatek wigilijny  roznoszony jest do rodzin naszej parafii. Ofiary zebrane przy tej okazji  będą przeznaczone na odnowienie ołtarza głównego w naszym kościele

7.       Różom Żywego Różańca dziękuję za zakup obrusów, które są na ołtarzach dostosowanych do okresu liturgicznego. Koszt 900 zł. Pani Elżbiecie Miękina dziękuję za obszycie obrusu .

8.       Dziękuję za ofiary składane na renowację ołtarzu. Dziękuję za opłaty związane z rezerwacją grobów na cmentarzu. W niektórych przypadkach okres niepłatności był bardzo długi np. 30 lat. Z mojej strony chciałbym uczynić akt dobrej woli i proszę o uregulowanie przynajmniej 10 lat wstecz tj.200 zł. Opłata wynosi 20 zł za rok.

9.       Zmarła + Janina Kostek ze Złej Wsi pogrzeb we Wtorek o godz.13.00

Zapraszając do dobrego przeżycia Adwentu m.in. przez udział w roratach, życzymy wszystkim dobrego tygodnia. Prośmy Boga, by nam na ten czas błogosławił.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia parafialne INiedzielaAdwentu27.11.2016

               Ogłoszenia parafialne

           I NiedzielaAdwentu27.11.2016

                                                                          

1.    Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy najdłuższy Adwent (równe 4 tygodnie), okres przygotowujący nas do Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski. Przeżywać będziemy go pod hasłem „Idźcie i głoście”.

2.    Dzisiaj na Mszy św. o godz.10.30 poświęcimy opłatki, które roznosić będą po parafii wybrane osoby. Ofiary z opłatków przeznaczone na renowację ołtarza głównego.

3.    W Adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz.17.00. Hasło tego rocznych rorat: W domu Królowej. Do udziału we wspólnych roratach wraz z małym Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich o przyniesienie lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony.

4.    W tym tygodniu przypadają także dni eucharystyczne. W I czwartek od godz.16.00-17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym Kapłanie w intencji powołań, a w piątek przed południem odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Od 16.00-17.00 spowiedź św. Msza św. o godz.17.00 o Najświętszym Sercu Pana Jezusa połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem wynagradzającym z Aktem Ofiarowania. Po mszy św. zebranie młodzieży gimnazjalnej. W I sobotę ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.16.30 różaniec i o 17.00 Msza św.

5.    W tym roku o przygotowanie świątyni do świąt Bożego Narodzenia poproszę parafian z Kłodawy. Spotkanie we wtorek  o godz.18.00.

6.    W tym tygodniu wspominamy w środę św. Andrzeja Apostoła, w sobotę św. Franciszka Ksawerego. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.

7.    U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i „Mały Gość Niedzielny” przydatny do przeżycia tegorocznych rorat.

8.    Bardzo dziękuję paniom :Cieloszczyk Małgorzacie, Gromadzkiej Anecie i Mrozewskiej Annie za posprzątanie kościóła i przygotowały do dzisiejszej niedzieli. Dziękuję pani Renacie i Jackowi Szalewicz za przygotowanie dekoracji adwentowej Dziękuję wszystkim pomagającym w pracach przy kościele i na plebanii.

9.    Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu uroczystości zakończenia Roku Jubileuszowego. Dziękuję za obecność i wspólną modlitwę.

10.W dniach 17 i 18 grudnia parafia przeżywać będzie wizytację kanoniczna Ks. Biskupa. Wizytacja Ks. Biskupa w parafii jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Ks. Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej.

Wstępna wizytacja kanoniczna – kilka dni wcześniej delegaci Biskupa sprawdzają wyposażenie i stan świątyni, zakrystii, plebanii, cmentarza grzebalnego, budynków gospodarczych, prowadzenie ksiąg parafialnych.

Wizytacja pasterska -Ks. Biskup Zbigniew Zieliński przybędzie 17 i 18 grudnia. Pragniemy do niej jak najlepiej się przygotować. Zachęcam  i proszę o modlitwę  o dobre owoce wizytacji pasterskiej, za wizytującego Ks. Biskupa i parafię  i polecając Bogu przebieg wizytacji.

W związku z wizytacją chciałbym prosić parafian o pomoc  w przygotowaniu świątyni i posesji. Rodziców młodzieży klas III Gim. proszę o posprzątanie kościoła. Młodzież i pozostałych parafian o posprzątanie posesji. Zapraszam w sobotę na godz.11.00.

 

 

 

 

Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E

             XXXIII  Niedziela zwykła  13.11.2016 r.

 

1.  W przyszłą  niedzielę 20 listopada przeżywać będziemy Uroczystość

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która zakończy rok kościelny.

        Niedziela Chrystusa Króla jest patronalnym świętem Gdańskiego

Seminarium Duchownego. Do parafii udadzą się klerycy, profesorowie

by modlić się za Seminarium i o nowe powołania kapłańskie i zakonne

i zbierać ofiary na potrzeby Seminarium. Taca  będzie przeznaczona na

 ten cel.

Podczas każdej Mszy św. dokonamy Jubileuszowego Aktu przyjęcia

Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

 

2.Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na prześladowanych

chrześcijan w Iraku.

 

3. Msza św. codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17.00 po niej nowenna. 

Różaniec z wypominkami za zmarłych .

·        W poniedziałek zapraszam szczególnie parafian  z Kaczek

·        We wtorek Trąbek Małych , ze Złej Wsi i Łaguszewa

·        W środę ze Złej Wsi i Łaguszewa

·        W Czwartek z Kłodawy

·        W piątek z Żukczyna

·        W Sobotę z Jagatowa i Świńcza

 

4.Składam serdeczne „ Bóg zapłać” paniom Zielińskiej Zofii,

 Nowakowskiej Ewelinie, Górskiej Annie i Tokarskiej Bożenie

 za posprzątanie kościoła i przyozdobienie ołtarza  kwiatami. W tym

 tygodniu poproszę panią Moskal Elżbietę, Danutę Adamczyk  i  Jolantę

 Gierską.

 

5.Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w pracach na rzecz

kościoła.

6.Jeszcze w tym roku planujemy wyłożyć kostką kawałek głównej alei na

cmentarzu starszej części. Dziękuję za wnoszone opłaty w ramach

przedłużania rezerwacji grobu.

 

7. W kalendarzu liturgicznym wspominamy:

·        w czwartek św. Elżbiety,

·        w piątek bł. Koroliny  Kózkówny

·        w sobotę  bł. Salomei

 

8.Polecam uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego.

 

9.Zachęcam do zgłaszania intencji Mszy św..

 

 

Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E XXXII Niedziela zwykła 6.11.2016 r.

       O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E 

          XXXII  Niedziela zwykła  6.11.2016 r.

 

 1.Dobiega końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę

uroczystą Msza św. sprawowaną w Archikatedrze Oliwskiej o godz.11.30

przez ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia zakończy się Rok

Jubileuszowy Miłosierdzia i 1050 lecia chrztu Polski. Tego samego dnia

będzie zamknięcie Roku Jubileuszowego w  kościołach stacjonarnych.

Natomiast w niedziele 20 listopada przeżywać będziemy uroczystość

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i we wszystkich parafiach

odmówimy jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. W piątek

 rozpocznie się nowenna przygotowująca nas do tego  wydarzenia.

 

2.W piątek 11 listopada  przypada Święto Odzyskania

Niepodległości. Tradycyjnie już 11 listopada –– w świątyniach

gromadzą się wierni, aby dziękować Bogu za wolność Ojczyzny iprosić

Go o pomyślność dla wszystkich, którzy ją tworzą.

Msze św. o godz. 8.00 ,10.30 i 12.00. Nie będzie Mszy św. w kaplicy w  Kaczkach.

         Ks. Arcybiskup zaprasza wiernych na archidiecezjalne uroczystości w Święto Odzyskania Niepodległości i modlitwę w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w piątek, 11 listopada br. o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

        Przypominamy jednocześnie, iż Episkopat Polski udzielił wiernym na ten dzień dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

3. Decyzją konferencji Episkopatu Polski druga niedziela listopada

obchodzona będzie w Kościele w Polsce jako Dzień Solidarności z

Kościołem Prześladowanym. W tym roku poświęcony będzie sytuacja

chrześcijan w Iraku. Po Mszach św. zbiórka do puszek dla cierpiących i

prześladowanych chrześcijan

 

4. Msza św. w dni powszednie tygodnia o godz. 17.00  po niej Różaniec z

wypominkami za zmarłych. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.

    W poniedziałek zapraszam szczególnie parafian z Kaczek

    We wtorek  ze Złej Wsi i Łaguszewa i Trąbek Małych

    W środę ze Złej Wsi i Łaguszewa

    W Czwartek z Kłodawy

    W piątek z Żukczyna

    W sobotę Jagatowa i Świńcza

Wypominki można przynosić do zakrystii, biura parafialnego lub

składać na tacę podczas Mszy św.

 

5. Dzieci z Kółka Różańcowego zostaną jeszcze na chwilę po Mszy św. w kościele.

 

6.Składam serdeczne „ Bóg zapłać” paniom Malgorzacie Kucharskiej,

Beacie Masłowskiej i Marioli Kulwikowskiej za  posprzątanie

 kościoła i udekorowanie ołtarza kwiatami .W tym tygodniu poproszę

panie Zofię Zielińską, Ewelinę Nowakowską i Anną Górską.

 

7. Dziękuję wszystkim , którzy pomagali w przygotowaniu do Mszy św. na

cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych. Dziękuję paniom , które

zbierały na cmentarzu wypominki.

8. Katecheza dla dzieci klas III w sobotę o godz.10.00.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E XXXI Niedziela zwykła 30.10.2016r.

            O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

              XXXI Niedziela zwykła  30.10.2016 r.

 

1. Nabożeństwo Różańcowe jutro o godz. 17.00. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.

2. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych . Przy wyjściu z kościoła wyłożone są karteczki na wypominki, na których możemy wypisać imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy modlić się na różańcu w listopadzie. Wypominki można przynosić do zakrystii  w dni powszednie i w niedziele po Mszy św.

3.We wtorek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. w kościele tylko o godz. 8.00.Jest to święto nakazane.

Msze św. na cmentarzu w Kłodawie – o godz. 11.00.

Okazja do spowiedzi św. jutro od godz.16.30.

Niech nasza modlitwa, zwłaszcza Msza św. ofiary i cierpienia będą pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących, niech będą wyrazem wiary w zmartwychwstanie i wdzięczności za dobro, jakie od nich otrzymaliśmy.

Od 1-8 listopada można zyskać odpust dla duszy w czyśćcu cierpiącej.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać i ofiarować za zmarłych odpust:

-zupełny w dniach od 1 do 8 listopada

- częściowy w inne dni

Wierni mogą uzyskać odpust, jeśli w dniu zadusznym  nawiedzą kościół, odmówią ojcze nasz i wierzę w Boga i wypełnią inne zwykłe warunki: Spowiedź św., komunia św. i modlitwa wg. intencji Ojca św.

 

4. W środę Dzień Zaduszny- dzień modlitwy Kościoła za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Msze św. o godz.10.00,17.00 i 18.00.

 

5.W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.

 W I czwartek od 16.00-17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.Msza św. o godz.17.00 i po Mszy św. wymiana tajemnic różańcowych.

 

W I piątek Przed południem odwiedzę chorych i osoby starsze z komunią św. O godz.15.00 będzie Msza św. z myślą o młodzieży, która przygotowuje się do Bierzmowania. Później młodzież wyjeżdża na wycieczkę.

6.W piątek na godz.17.00 zapraszam rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. Zapraszam obojga rodziców.

 

7. Na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia organizujemy pielgrzymkę do Torunia, Częstochowy, Krakowaw dniach 18 i  19 listopada. Koszt 250 zł.

 

7.Składam serdeczne Bóg zapłać paniom, które sprzątały kościół , przygotowały świątynię do dzisiejszej niedzieli i przyozdobiły ołtarze kwiatami.

 

9.Polecam uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego.

 

10. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy kościele.

 

 11. Dziękuję za ofiary składane na renowację organów.

 

 

 

                        

Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E XXX Niedziela zwykła 23.10.2016 r.

            O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E

                  XXX Niedziela zwykła  23.10.2016 r.

 

 1. Nabożeństwo Różańcowe w ostatnie dni października o godz. 17.00. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.

2. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są karteczki na wypominki na których możemy wypisać imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy modlić się na różańcu w listopadzie. Wypominki można przynosić do zakrystii  w dni powszednie i w niedziele po Mszy św.

3.We wtorek  1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. w kościele tylko o godz. 8.00. Jest to święto nakazane.

Msza św. na cmentarzu w Kłodawie o gdz.11.00.

Wszystkich Świętych jest  świętem nakazanym tzn. że mamy obowiązek chrześcijański uczestniczenia we Mszy św..

Mszę św. zbiorową za zmarłych, która będzie odprawiona na cmentarzu 1 listopada można zamawiać w zakrystii lub biurze parafialnym. 

Niech nasza modlitwa, zwłaszcza Msza św. ofiary i cierpienia będą pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących. Niech będą wyrazem wiary w zmartwychwstanie i wdzięczności za dobro jakie od nich otrzymaliśmy.

4. Katecheza dla  młodzieży klas III Gim. w piątek  o godz. 17.00.

   dla dzieci klas III w sobotę o godz.10.00.

5.Składam serdeczne Bóg zapłać paniom, Helenie Pawłowskiej, Annie Wietrzyńskiej, Bogusłaie i Ewelinie Góra, które wczoraj sprzątały kościół i przygotowały do dzisiejszej niedzieli. W tym tygodniu poproszę panie Sylwię Szarmach,Grażynę Walentynowską i Annę Szyska.

6.Polecam uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego.

7. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy kościele.

8. Dziękuję za ofiary składane na renowację ołtarza.

 

Stanowisko Kościoła wobec obchodów „święta Halloween”

Za kilka dni staniemy nad grobami naszych bliskich, a często także nad symbolicznymi mogiłami tych, co polegli za Ojczyznę, tych, co nie powrócili z morza, tych, którym nie było dane się narodzić, tych, co zginęli w wypadkach drogowych. Modlitwą wypraszać będziemy dla nich Boże miłosierdzie ,aby jak najprędzej mogli wejść do chwały Nieba.

Ze smutkiem  obserwujemy narastającą w Polsce od kilku lat falę inicjatyw w ramach tzw. obchodów Halloween. Szczególny niepokój budzą takie inicjatywy na obszarze szkoły, gdzie dopiero kształtuje się dojrzała postawa społeczna, intelektualna i duchowa młodego pokolenia.
To pokolenie samo nie jest jeszcze w stanie w pełni samodzielnie decydować. To odpowiedzialni dorośli powinni prowadzić zawierzone im dzieci i młodzież po drogach wzrastania w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. A tymczasem dorośli też zaczynają się bawić w Halloween, nie rozumiejąc duchowego zagrożenia.
Proponowane są znowu imprezy szkolne i środowiskowe, w tym bale i zabawy połączone z przebieraniem się dzieci i młodzieży za istoty ze świata ciemności, w tym za diabły, wampiry i demony. Ta niby-zabawa, kusząca również dzieci łatwym cukierkiem, niesie realną możliwość wielkiej duchowej szkody, wręcz zniszczenia życia duchowego.
Pod niewinną nazwą „psikusów” wobec tych, którzy odmawiają współudziału w tej niby-zabawie, mogą się umacniać postawy szkodzenia drugiemu człowiekowi. Te złośliwości i perspektywę bezkarnego szkodzenia można już interpretować wprost jako oznakę postawy szatańskiej.
Kościół prosi wszystkich Was, dorośli katolicy, nie organizujcie tych niby-zabaw, które nic nie wnoszą pozytywnego do duszy dzieci i młodzieży, a wręcz rujnują ich duchowość.
Drodzy rodzice katoliccy, nie lekceważcie tego duchowego zagrożenia dla Waszych dzieci.  Warto tu przypomnieć, że tzw. obchody Halloween są w naszym pokoleniu zwykłą, chociaż często subtelną, promocją pogaństwa, ze wszystkim, co niesie ze sobą tzw. kultura śmierci. Sięgają bowiem pogańskiego kultu celtyckiego boga śmierci.
Jest to także cicha, ale realna promocja satanizmu. Autor „Biblii szatana” i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem szatana, lucyferycznym.
Kroniki policyjne mogłyby potwierdzić wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilającą się w tym właśnie czasie. Kościół  prosi wiernych, aby nie  angażowali  się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii.

 

 

                        

 

O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E XXIX Niedziela zwykła 16.10.2016 r.

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

             XXIX Niedziela zwykła  16.10.2016 r.

1.Różaniec  w dni powszednie  o godz. 17.00 w łączności ze Msza św. Różaniec dla dzieci  i młodzieży we wtorek i piątek o godz. 17.00 .

2.W czwartek 20 października Wieczysta Adoracja Najświętszego sakramentu w naszej parafii. Adoracja rozpocznie się o godz.9.00.

i trwać będzie do godz.17.00.                 

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii św. Jakuba w Kłodawie w czwartek 20.X 2016 r. w godz. od 9.00 -17.00                                     

9.00 -10.00 parafianie z Kaczek

10.00-11.00  z Trąbek Małych lewa strona wioski  w stronę Kłodawy

11.00 – 12.00 Trąbek Małych prawa strona oraz ze  Złej Wsi i Łaguszewa

12.00-13.00 z Kłodawy cała lewa stronę w stronę Żukczyna.

13.00 -14.00  z Kłodawy prawa  strona w stronę Żukczyna

14.00-15.00  z Żukczyna prawa strona wioski w stronę Pruszcza Gd. .

15.00 -16.00 Żukczyn lewa strona wioski.

16.00 -17.00 Jagatowo, Świńcz

3.Serdeczne “ Bóg zapłać” paniom z Żukczyna -Olszewskiej Ewie, Pawlak Krystynie, Bamburskiej Elżbiecie i Bogumile Ryszkowskiej – Rogowskiej które wczoraj sprzątały kościół i przyozdobiły ołtarze kwiatami, przygotowały do dzisiejszej niedzieli.

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali  w pracach na cmentarzu i przy kościele.

4.Po chórem i przy bocznym wyjściu z kościoła wyłożone są wypominki za zmarłych , które można  przynosić do zakrystii.lub biura parafialnego

5.W zakrystii lub biurze parafialnym można zamawiać Mszę św. zbiorową  za zmarłych, którą zostanie  odprawione 1 listopada o godz. 11.00 na cmentarzu w Kłodawie

6.W uroczystość Wszystkich Świętych -1 Listopada Msza św. w kościele o godz. 8.00. Na cmentarzu  o godz. 11.00

7.Msze św. w dni powszednie tygodnia o godz.17.00  

8. Katecheza dla młodzieży klas III Gim. piątek po Mszy św. o godz. 17.00.

9.W ubiegłą niedzielę podczas zbiórki przed kościołem z racji Dnia Papieskiego zebraliśmy 978, zł.za złożone ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.

10.W kalendarzu liturgicznym wspominamy :

 w poniedziałek św. Ignacego Antiocheńskiego

we wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty

w czwartek wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

w piątek św. Jakuba Strzemiię

w sobotę św. Jana Pawła II

11.Polecam uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E XXVII Niedziela zwykła 2.10.2016 r.

        O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E

           XXVII Niedziela zwykła  2.10.2016 r.

1.Wczoraj rozpoczął się  październik – miesiąc wspólnego odmawiania różańca św. w kościołach. Różaniec codziennie o godz.17.30. Zapraszam dzieci i dorosłych. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania  i  pozostałą młodzież naszej parafii zapraszam we wtorek i w piątek.

W niedziele różaniec o godz.11.30.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 poświęcenie różańców dzieciom klas III i wszystkim chętnym.

2.W tym tygodni przypada Pierwszy Czwartek i Piątek miesiąca .

 W Pierwszy Czwartek od godz.16.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. O godz.17.30 różaniec i Msza św. Po Mszy św. zebranie Róż Żywego Różańca. Zapraszam wszystkich należących do Żywego Różańca.

 W Pierwszy Piątek od godz.16.00-17.00 okazja do spowiedzi św.

O godz.17.30 różaniec i Msza św. Po Mszy św. zebranie młodzieży przygotowującej sie do bierzmowania.

3.Składam serdeczne” Bóg zapłać ” wczorajszej młodej parze Monice i Pawłowi Smagieł i ich rodzicom  za posprzątanie kościoła i  przyozdobienie pięknie ołtarzy kwiatami . Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy kościele.

W tym tygodniu poproszę panie Agnieszkę Pacholską, Mariolę Rogowską Martę Dobecką.

4. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka pieniędzy na poszkodowanych w trzęsieni ziemi we Włoszech. Bóg zapłać  za  złożoną ofiarę .

5.W kalendarzu liturgicznym:

  we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

  w środę   św. siostry Faustyny Kowalskiej

  w piątek  Najświętszej  Maryi Panny Różańcowej

6.Zachęcam do zamawiania Mszy św. za zmarłych ,dziękczynnych w r. ślubu i innych ważnych wydarzeń życia osobistego i rodzinnego.

7. Polecam uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego

 

             Zapowiedzi

Mateusz Szczepanowski st. wol. zam. Żukczyn

Karolina Barbara Pawłowska  st. wol. zam. Starogard Gdański par. św. Wojciecha

Zapowiedz  III

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E XXVI Niedziela zwykła 25.09.2016 r

       O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E

 XXVI Niedziela zwykła  25.09.2016 r.

 

1.Dzisiaj na wszystkich Mszach św. kazania głosi ks. Sławomir Skoblik proboszcz maleńkiej  parafii w Chłapowie. Po Mszach przed kościołem zbiera ofiary na budowę tamtejszego kościoła.

Dziękuję ks. Sławomirowi Skoblikowi za Słowo Boże do nas skierowane. Parafianom składam serdeczne” Bóg zapłać „za wsparcie ofiarą pieniężna  budowy świątyni w Chłapowie.

2.Od soboty 1 października do 31 marca przyszłego roku  Msza św. w dni powszednie o godz. 17.00.

3.W sobotę  rozpoczyna się  październik – miesiąc wspólnego odmawiania Różańca w kościołach, kaplicach . Przez cały miesiąc październik  Różaniec w dni powszednie o godz. 17.00 i po nim Msza św. W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

W niedziele Różaniec pół godz. przed sumą czyli o 11.30.

oraz  jedna dziesiątka Różańca przed Mszą św. o godz.10.30.

4. W każdy poniedziałek po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5.Składam serdeczne „Bóg zapłać ” paniom Marcie , Małgorzacie i Justynie Bartosik ze Świncza za posprzątanie  kościoła  i przyozdobienie ołtarzy kwiatami . Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy kościele ,

6. Dzieci, które chciałyby śpiewać w scholi zapraszam na próbę w niedziele o godz.9.45.

7.W sobotę o godz. 10.00 katecheza dla dzieci klas III przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii św.

Rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary dla swoich dzieci, wyrazem tego jest wasza obecność na Mszy św. Oprócz tego potrzebna jest wspólna modlitwa w domu. Uczmy małe dzieci modlitwy jeszcze przed pójściem do szkoły zwłaszcza Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją obronę, Aniele Boży .

8.W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.

 9.Msze św. w tygodniu codziennie o godz.18.00.

10. Polecam uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego.

                

                     Zapowiedzi

Mateusz Szczepanowski st. wol. zam. Żukczyn

Karolina Barbara Pawłowska  st. wol. zam. Starogard Gdański par. św. Wojciecha

Zapowiedz  II

 

 

Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I A P A R A F I A L N E XXV Niedziela zwykła 18.09.2016r.

O G Ł O S Z E N I A        P A R A F I A L N E

               XXV Niedziela zwykła  18.09.2016r.

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako dzień modlitwy w intencji Środków społecznego przekazu.

Na Jasnej Górze w Częstochowie  Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy .

2.W środę przypada święto św. Mateusza Ewangelisty.

W piątek wspomnienie św. O Pio.

3.W piątek o godz.18.45 katecheza dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania . Jest to ostateczny termin zgłaszania się młodzieży.

4.W przyszłą niedziele gościć będziemy ks. Sławomira  Skoblika z Chłapowa, który będzie głosił kazania i po Mszach św. zbierał ofiary na budowę tamtejszego kościoła.

5.W dniu 17 września w parafii św. Jakuba w Kłodawie odbyło się spotkanie polskich i niemieckich konserwatorów zabytków.

 W grupie polskiej byli konserwatorzy z Gdańska, Torunia i Krakowa w tym przedstawicielka Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Zabytków, oraz prezeska Stowarzyszenia Instytut Czasu zajmującego się wspieraniem społecznych inicjatyw dotyczących ochrony zabytków historii.

 W grupie niemieckiej byli: zastępca  konserwatora Landu Schleswig-Holstein z żoną oraz konserwatorzy z Kolonii z Centrum konserwatorskiego,   którego celem jest między innymi organizowanie współpracy międzynarodowej  w duchu otwartości na różne inicjatywy służące ochronie zabytków.

  Celem spotkania było, porównanie doświadczeń dotyczących problemów w konserwacji zabytków, ale przede wszystkim ustalenia warunków współpracy. W trakcie spotkania grupa niemiecka wysłuchała referatów o przygotowaniach do prac konserwatorskich wykonanych przez Radę parafialną, o realizacji bieżących prac i badań konserwatorskich.

  Po wysłuchaniu referatów spotkaliśmy się na plebanii gdzie było wiele rozmów o konserwacji ołtarza głównego i wspólnych planach.

 Ustalono, że będą realizowane wspólne projekty, których rezultatem mają być zadania konserwatorskie w Polsce i w Niemczech. Taka współpraca, daje też zwiększone możliwości starania się o dotacje.

  Kościół w Kłodawie został uznany za bardzo interesujący zabytek przez polskich i niemieckich konserwatorów i został przyjęty na listę obiektów projektowych.

  Konserwatorzy z Niemiec przekazują serdeczne podziękowania za ciekawe i pełne serdeczności spotkanie.

6.Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję państwu Zofii i Jerzemu Gębura za przekazanie w darze kutej bramy , którą zamykany jest nowy wyjazd z parkingu kościelnego.

Dziękuję państwu Mirosławie , Leszkowi i Sylwestrowi Bogdan i Marianowi Rekowskiemu za pomalowanie tej bramy i zamontowanie.

Państwu Brunonowi i Grażynie Lehman  dziękuję za renowacje mebli ogrodowych.

Dziękuję paniom , które wczoraj sprzątały kościół: Gajęckiej Elżbiecie ,Paulinie Romankiewicz, Teresie Kruki i Marzenie Michajłow.

W tym tygodniu poproszę panie Bartosik Martę, Bartosik Małgorzatę  i Bartosik Justynę.

7.Chłopców, którzy chcieliby zostać  ministrantami zapraszam na spotkanie w piątek o godz. 17.00.

8.Składam serdeczne „ Bóg zapłać” za ofiary składane na renowację ołtarza głównego .

9. Msze św. w tym tygodniu codziennie o godz.18.00.

10. Parafia N.S.P.J. w Pszczółkach organizuje pielgrzymkę w dniach 0d 30 września do  3 października do Lichenia ,Wadowic, Kalwarii, Zakopanego. Koszt 450zł. Zapisywać można się w zakrystii lub biurze parafialnym.

11.Polecam uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego.

 

Zapowiedzi

Mateusz Szczepanowski st. wol. zam. Żukczyn

Karolina Barbara Pawłowska  st. wol. zam. Starogard Gdański par. św. Wojciecha

 

 

 

Zapowiedz  I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcejhttp://www.xn--seocanavar-6ub.com/

http://www.xn--saekimimerkezi-hjb.web.tr/sac-nakledilmesi-sac-ekimi-hakkinda/

http://www.xn--burunestetii-nyb.web.tr/12-2/

https://twitter.com/estetik_int

https://plus.google.com/+EstetikInternationalcomtr/

https://plus.google.com/+BahadırBaykalDr/

Burun Estetigi Ameliyati istanbul Turkey - http://www.xn--burunestetiirevizyonu-j4c.web.tr/

Kurumsalseo.web.tr